Адміністративна відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунку

Аналізуючи положення Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року, можна визначити, що адміністративним правопорушенням, що пов’язане з корупцією, є діяння, яке вчиняється особою, яка є вповноваженою виконувати функцій держави та органів місцевого самоврядування, що порушує встановлені вимоги ЗУ «Про запобігання корупції», проте не містить використання такою особою її службових повноважень чи можливостей, що з ними пов’язані, з ціллю отримання неправомірної вигоди; одежання обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; виконання обіцянки чи пропозиції або надання неправомірної вигоди особі чи за її вимогою – іншим фізичним та/або юридичним особам – з ціллю спонукати цю особу до протиправного та неправомірного використання її службових повноважень чи можливостей, що з ними пов’язані.

Досить складним є питання стосовно кваліфікації дій особи, яка отримує протиправну вигоду за належне виконання її службових повноважень, тобто мова йде про те, що особа діє у межах своїх службових повноважень, а не поза ними. У випадку отримання такої вигоди дії посадової особи варто кваліфікувати за ст. 172-5 КУпАП.

ЗУ «Про запобігання корупції» у ст. 23 вказує на такі обмеження: особам, вповноваженим на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а також особам, які прирівняні до них, заборонено безпосередньо або через інших осіб вимагати, прохати, отримувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних чи фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, що пов’язана із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка обдаровує, знаходиться у підпорядкуванні такої особи.

Цим же Законом також встановлене виключення з цього правила – можливість приймати дарунки, які відповідають згідно з загальновизнаним уявленням про гостинність, окрім визначених законом випадків, в тому разу, коли вартість таких подарунків не перевищуватиме розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленого в день прийняття подарунка; та якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих протягом року від однієї особи або групи осіб, не перевищуватиме розміру двох прожиткових мінімумів, встановленого для працездатної особи на 1 січня того року, в якому було прийнято подарунок. Однак зазначені обмеження стосовно вартості подарунку не поширюються на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються в якості загальнодоступних знижок на товари, послуги, загальнодоступні виграшів, призів, премій та бонусів.

Отже, можна виділити два склади адміністративного правопорушення, що передбачаються ст. 172-5 КУпАП: порушення заборони отримання подарунку та порушення обмежень стосовно вартості такого подарунку.

Окрім того, вартий уваги момент, з якого виникає право власності на подарунок. Так, згідно з ч. 1 ст. 722 ЦК право власності обдаровуваного на подарунок виникає з моменту його прийняття. Якщо ж дарунок було направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок вважатиметься таким, що прийнятий в тому випадку, якщо обдаровуваний негайно не повідомить про відмову від його прийняття. Таким чином, об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП, характеризується вчиненнням як дії (прийняття дарунка), так і бездіяльностю (незаявленням про відмову від прийняття дарунка). Стосовно суб'єктивної сторони, то вона характеризується прямим умислом.

Варто відмітити, що особа, яка є суб'єктом даного правопорушення, у разі надходження до неї подарунка або пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, повинна невідкладно відмовитися від такої пропозиції, а також у разі можливості здійснити ідентифікацію особи, яка зробила пропозицію, та залучити свідків, зокрема серед співробітників
Еще записи
Верховенство Права или Верховенство Закона
В этой статье, я хочу поделиться с Вами мыслями о честности нашого правосудия. Правосудие ...
Что делать если Вашу квартиру затопили соседи сверху?
В каждом доме, в каждой квартире, мы постоянно сталкиваемся с авариями в трубах, которые ...
Чи можливо зареєструвати право власності за особою, яка вже померла?
Право на спадщину – це невід’ ємне право кожного громадянина, яке однак виникає внаслідок ...
Що робити, коли у документах спадкодавця помилка?
Нерідко спадкоємці стикаються з тим, коли від певного юридичного факту залежить ...