Адміністративна відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунку

Аналізуючи положення Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року, можна визначити, що адміністративним правопорушенням, що пов’язане з корупцією, є діяння, яке вчиняється особою, яка є вповноваженою виконувати функцій держави та органів місцевого самоврядування, що порушує встановлені вимоги ЗУ «Про запобігання корупції», проте не містить використання такою особою її службових повноважень чи можливостей, що з ними пов’язані, з ціллю отримання неправомірної вигоди; одежання обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; виконання обіцянки чи пропозиції або надання неправомірної вигоди особі чи за її вимогою – іншим фізичним та/або юридичним особам – з ціллю спонукати цю особу до протиправного та неправомірного використання її службових повноважень чи можливостей, що з ними пов’язані.

Досить складним є питання стосовно кваліфікації дій особи, яка отримує протиправну вигоду за належне виконання її службових повноважень, тобто мова йде про те, що особа діє у межах своїх службових повноважень, а не поза ними. У випадку отримання такої вигоди дії посадової особи варто кваліфікувати за ст. 172-5 КУпАП.

ЗУ «Про запобігання корупції» у ст. 23 вказує на такі обмеження: особам, вповноваженим на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а також особам, які прирівняні до них, заборонено безпосередньо або через інших осіб вимагати, прохати, отримувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних чи фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, що пов’язана із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка обдаровує, знаходиться у підпорядкуванні такої особи.

Цим же Законом також встановлене виключення з цього правила – можливість приймати дарунки, які відповідають згідно з загальновизнаним уявленням про гостинність, окрім визначених законом випадків, в тому разу, коли вартість таких подарунків не перевищуватиме розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленого в день прийняття подарунка; та якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих протягом року від однієї особи або групи осіб, не перевищуватиме розміру двох прожиткових мінімумів, встановленого для працездатної особи на 1 січня того року, в якому було прийнято подарунок. Однак зазначені обмеження стосовно вартості подарунку не поширюються на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються в якості загальнодоступних знижок на товари, послуги, загальнодоступні виграшів, призів, премій та бонусів.

Отже, можна виділити два склади адміністративного правопорушення, що передбачаються ст. 172-5 КУпАП: порушення заборони отримання подарунку та порушення обмежень стосовно вартості такого подарунку.

Окрім того, вартий уваги момент, з якого виникає право власності на подарунок. Так, згідно з ч. 1 ст. 722 ЦК право власності обдаровуваного на подарунок виникає з моменту його прийняття. Якщо ж дарунок було направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок вважатиметься таким, що прийнятий в тому випадку, якщо обдаровуваний негайно не повідомить про відмову від його прийняття. Таким чином, об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП, характеризується вчиненнням як дії (прийняття дарунка), так і бездіяльностю (незаявленням про відмову від прийняття дарунка). Стосовно суб'єктивної сторони, то вона характеризується прямим умислом.

Варто відмітити, що особа, яка є суб'єктом даного правопорушення, у разі надходження до неї подарунка або пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, повинна невідкладно відмовитися від такої пропозиції, а також у разі можливості здійснити ідентифікацію особи, яка зробила пропозицію, та залучити свідків, зокрема серед співробітників
Еще записи
УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНИМИ ЕНДАВМЕНТАМИ
Є в українській мові цікаве слово «ендавмент», запозичене з англійської та означає ...
ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА?
Продовжуючи тему благодійності, хочу висвітлити питання благодійної пожертви та ...
БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: З ЧОГО ПОЧАТИ?
Згідно інформації Національного інституту стратегічних досліджень станом на квітень 2019 ...
Державна допомога при народженні дитини
До нас звернулася одинока мати, яка народила дитину, відомості про що зазначені, ...