Далеко не таємниця, що Україна своєю гнучкою системою оподаткування, вигідним ринком праці та географічним розташуванням приваблює іноземців, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність в Україні. Незважаючи на економічні обставини в країні, які одними розцінюються як перешкода для розвитку, розширення бізнесу, коли іншими ж навпаки - сукупністю умов для максимізації вигідних процесів і мінімізації витрат.

Для якісного розвитку бізнес-процесів іноземцям необхідно легалізувати перебування на території України.

Діюче законодавство передбачає вичерпний перелік підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Відповідно до положень Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 № 3773-VI та Закон у України "Про імміграцію" від 07.06.2001 № 2491-ІІІ особа, яка здійснила іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США має право отримати постійний вид на проживання.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про імміграцію" дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів. Сюди відносяться вищевказані особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України.

Щорічно Кабінет Міністрів України видає Розпорядження "Про встановлення квоти імміграції" щодо отримання постійного проживання в межах квоти певним категоріям іноземців.

Відповідно до Розпорядження КМУ від 18.04.2018 р. № 254-р "Про встановлення квоти імміграції на 2018 рік" встановлено квоту імміграції на 2018 рік за категоріями іммігрантів у розрізі регіонів згідно з додатком. У додатку до даного Розпорядження КМУ зазначено, що особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, квотою необмежені.

А ось щодо порядку внесення іноземних інвестицій необхідно врахувати наступне.

Інвестиційний внесок здійснюється шляхом переказу грошових коштів (як частка до статутного капіталу) в свою власну компанію. Придбання рухомого/нерухомого майна для власних потреб інвестицією в економіку України не вважається. Гроші повинні бути у власності юридичної особи. Через банк-відправник здійснюється переказ грошових коштів банку-одержувачу в Україні, який обслуговує юридичну особу, де іноземець є засновником. Після переказу грошових коштів необхідно отримати повідомлення про реєстрацію інвестиції в Міністерстві економіки України, дозвіл на імміграцію і переходити до процедури подання документів на отримання посвідки на постійне проживання в Україні.

Збройний конфлікт в Україні на територіях Донецької та Луганської областей триває четвертий рік. Як показує статистика, на сьогоднішній день майже 2 мільйони українців стали переселенцями. Громадяни, у яких не було можливості виїхати на безпечну територію, залишаються в своїх домівках. Але люди, не втрачаючи надії та мужності, продовжують жити, любити, створювати сім'ї, не дивлячись ні на що. Так як бути, якщо в їх родині народжується дитина? А саме, як підтвердити факт появи на світ маленького українця при відсутності правової системи на тимчасово не підконтрольній території? Відповідь на це питання разом з необхідним алгоритмом дій ви знайдете нижче.

Згідно статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.

Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я документи, що підтверджують факт народження.

Але Наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції» тимчасово припинено доступ до Єдиних та Державних реєстрів на цій территорії та тимчасово призупинено проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів, їх поновлення та анулювання тощо до закінчення антитерористичної операції.

Тобто, медичні свідоцтва про народження та безпосередньо самі свідоцтва про народження, видані на окупованій території, не мають юридичної сили.

Але згідно вищевказаного Наказу МЮУ, ви маєте право провести зазначені дії щодо державної реєстрації народження дитини у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходиться за межами вказаної території.

Як показує практика, органи державної РАЦС в Україні відмовляють в державній реєстрації народження дитини на окупованій території у зв'язку з тим, що підставою для реєстрації є документ закладу охорони здоров'я, форма якого встановлена Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545 "Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті", зареєстрований Міністерством юстиції України 25.10.2006 року №1150/13024.

За відсутності документа належної форми, необхідно встановити факт народження особи в судовому порядку. В такому випадку підставою для реєстрації буде рішення суду.

Відповідно до статті 257-1 Цивільного процесуального кодексу України, заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Отже, підбиваючи підсумки та враховуючи діюче законодавство України, для досягнення якісного результату необхідно зробити наступні кроки, а саме:

1) звернутися з заявою про державну реєстрацію народження дитини до будь-якого відділу державної РАЦС, що знаходиться за межами території проведення антитерористичної операції;
2) отримати письмову, обгрунтовану відповідь у разі відмови відділом держаної РАЦС в реєстрації;
3) підготувати до суду заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій территорії України за місцем знаходження того РАЦС, який відмовив в реєстрації;
4) сплатити судовий збір відповідно до вимог Закону України "Про судовий збір";
5) подати до канцелярії суду заяву та копії доданих до неї документів, що підтверджують викладені в заяві обставини, відповідно до кількості сторін, оригінал квитанції про сплату судового збору та очікувати виклику на судове засідання.


Справи про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.
У разі задоволення судом вимог у вашій заяві, у рішенні мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. Таке рішення підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржено в загальному порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

А що ж робити після ухвалення рішення?
Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження особи.

Тобто, ви можете самостійно звернутися з копією судового рішення до РАЦСу, який повинен на його підставі провести державну реєстрацію народження особи та видати відповідне свідоцтво.

Нажаль, мешканці окупованих території стали "заручниками ситуації", але як ми бачимо, немає нічого не можливого.

У разі відсутності необхідної компетенції у юридичному питанні, ви завжди можете звернутися за допомогою до юриста, який забезпечить індивідуальну та якісну стратегію у вирішенні вашої ситуації.

На сьогоднішній день багато громадян стали користуватися онлайн-консультуванням, що дуже зручно та забезпечує економію часу і коштів.
Каждый из нас хотя бы раз заказывал товар в интернет-магазине и не всегда в полной мере был удовлетворен покупкой, а, возможно, и выражал категоричное недовольство, приобретая "кота в мешке".

К сожалению, отказ возврата денег или обмена товара со стороны интернет-магазина – достаточно распространенная и актуальная проблема клиентов.
Предлагаю разобраться и установить ваши основные действия в случае получения товара совсем противоположного содержания/формы/габаритов/количества и т.п., нежели того, который вы с нетерпением ожидали. Но для начала немного теории.

Согласно статьи 4 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребители во время приобретения, заказа или использования продукции, реализуемой на территории Украины, для удовлетворения своих личных потребностей имеют право на:

1) защиту своих прав государством;
2) надлежащее качество продукции и обслуживания;
3) безопасность продукции;
4) необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте, а также о ее производителе (исполнителе, продавце);
5) возмещение имущественного и морального вреда, причиненного вследствие недостатков продукции (дефекта в продукции), в соответствии с законом;
6) обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав;
7) объединение в общественные организации потребителей (объединения потребителей).

Согласно статьи 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам и не может быть им использован по назначению.

Покупатель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14-ти дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Если в наличии нет аналогичного товара на замену, покупатель имеет право выбора, а именно:
- приобрести любые другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости;
- расторгнуть договор и получить назад деньги в размере стоимости возвращенного товара;
- осуществить обмен товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу.

При расторжении договора купли-продажи расчеты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на время его покупки. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора - в другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение семи дней.

Другими словами, если вы разочарованы покупкой, то имеете полное право вернуть или обменять товар, а продавец в свою очередь должен вернуть деньги или произвести должную замену в установленные законодательством сроки.

Приказ Министерства экономики Украины №103 от 19.04.2007 года "Об утверждении Правил продажи товаров на заказ и вне торговых и офисных помещений" регламентирует, что потребитель вправе расторгнуть договор, заключенный вне торговых и офисных помещений, при условии уведомления об этом продавца в течение 14 дней с даты получения документа, удостоверяющего факт осуществления сделки вне торговых или офисных помещений, или принятия товара, или первой поставки такого товара, при условии, что такой товар является вещью, а принятие или поставка товара происходит позднее времени получения потребителем документа на их продажу.

Продавец должен вернуть уплаченные деньги без задержки не позднее 30-ти дней с момента уведомления потребителем о расторжении договора. Потребитель имеет право не отдавать товар до момента возвращения ему уплаченной суммы денег.

Возврат или обмен товара в интернет-магазине не всегда происходит конфликтно. Достаточно позвонить или написать сообщение на электронный ящик магазина, объяснить ситуацию и достижение компромисса гарантировано.

Но если это не ваш случай, необходимо действовать по следующей схеме:
1) составить аргументированную письменную претензию в двух экземплярах на имя продавца с требованием вернуть или обменять товар, к которой приложить подтверждение оплаты (товарный чек, квитанция и т.п.);
2) один экземпляр претензии передать непосредственно в магазин, а на втором - просить работника (менеджера, администратора) поставить подпись и данный экземпляр оставить у себя, как подтверждение о получении;
3) если представитель магазина отказывается ставить подпись на претензии и/или получать ее, необходимо направить ценным письмом с описью вложения и уведомлением;
3) претензию продавец должен рассмотреть не позднее 30-ти дней с момента уведомления вами о расторжении договора;
4) потребовать у продавца адрес, по которому он может вернуть или обменять товар;
5) если в установленные законом сроки ваши требования проигнорированы или не удовлетворены, вы можете обратиться в суд и другие уполномоченные органы.
За нарушение законодательства о защите прав потребителей предусмотрены штрафы.

Но! Также хочется сакцентировать ваше внимание на следующем.

Постановлением КМУ № 172 от 19.03.1994 года "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей", утвержден список товаров, которые не подлежат обмену, возврату, а также список сезонных товаров, гарантийные сроки которых рассчитываются с начала соответствующего сезона.
Надо ли оплачивать товар, который ваш ребенок случайно повредил в супермаркете? Что делать, если такая ситуация произошла? Какую выбрать тактику поведения в случае предъявления вам претензий со стороны администрации магазина? Думаю, данные вопросы хоть раз задавал себе каждый родитель. Ответ: без паники! Не спешите оплачивать разбитую вещь или поврежденный товар. Почему? Давайте разберемся, ссылаясь при этом на нормативную базу.

Согласно действующему законодательству, а именно статьи 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и случайного повреждения (порчи) имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом.

Следовательно, до того, как вы произвели оплату за товар, его собственником является супермаркет, соответственно риск ложиться именно на торговую точку.

В случае неумышленного повреждения или уничтожения товара сообщите о случившемся инциденте охраннику или другому сотруднику магазина, а также аргументированно мотивируйте свой отказ оплачивать испорченный товар.

Велика вероятность того, что сотрудники торговой точки обяжут вас осуществить 100-процентную оплату за испорченный товар, поскольку статья 1166 Гражданского кодекса Украины регламентирует, что, вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред.

А статья 1178 Гражданского кодекса Украины говорит о том, что вред, причиненный малолетним лицом (не достигшим четырнадцати лет), возмещается его родителями (усыновителями) или попечителем или другим физическим лицом, которое на правовых основаниях осуществляет воспитание малолетнего лица.

В данном случае важно понять и доказать, что данное повреждение или уничтожение товара было ничем иным, как случайностью. На практике в пользу такого обстоятельства указывают некачественная упаковка, неудачное размещение продукции, стеллажей, тесные проходы между ними, слабые крепления, нагромождение товаров и т.п.

Ваша вина может быть доказана только в судебном порядке. Сотрудники магазина имеют право лишь зафиксировать факт повреждения путем составления акта, свидетельских показаний, записей с камер видеонаблюдения и последующим обращением в суд с иском о возмещении ущерба.

Требуйте составить акт о нанесении вреда, предоставить факты, доказывающие вашу вину, и наоборот – укажите в акте свою точку зрения на ситуацию, привлеките свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы, попросите их контакты на случай возможного судебного разбирательства.

В статье 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" четко закреплено, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время, продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты, запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента.

Итак, подитожим. Покупатель имеет право отказаться оплачивать поврежденный товар на месте, в том числе и по требованию охраны, других сотрудников магазина по следующим основаниям:
1. Риск случайного уничтожения имущества несет его собственник;
2. Потребитель имеет право на свободный выбор товаров;
3. Запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества и ненужного ему ассортимента.

Администрация не имеет права устанавливать вашу вину или препятствовать выходу из супермаркета. Если же вам умышленно не дают возможность покинуть помещение, данные действия считаются противоправными, нарушают ваши конституционные права и подпадают под уголовную ответственность как незаконное лишение свободы. В таком случае смело вызывайте полицию.

Сотрудники торговой точки также могут вызвать полицию для составления протокола, но на практике, как правило, такие меры магазины предпринимают крайне редко.
В силу сложившейся нестабильной экономической ситуации в Украине, многие бизнесмены рассматривают варианты расширения своей предпринимательской деятельности или создания и реализации новых бизнес-идей в странах зарубежья. Одной из наиболее популярных стран для развития бизнеса является Республика Польша. Благоприятная политическая, экономическая и социальная среда, отсутствие бюрократических барьеров, стабильное законодательство и гибкая система налогообложения - все эти факторы формируют высокий уровень экономики и предоставляют реальные, выгодные условия для работы. Зарегистрировав бизнес в Польше, у вас появляется доступ к рынку всего Европейского Союза, что позволяет расширить рынок сбыта, оптимально развивать коммерческую деятельность и динамично управлять ею.

Для начала своей деловой активности в Польше нужно зарегистрировать собственную фирму. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – наиболее популярная организационно-правовая форма с минимальными требованиями относительно уставного фонда, достаточно иметь номинально на счету сумму, эквивалентную €1200. В сравнении с другими странами Европейского союза, необходимо сделать акцент на доступность данной суммы в отличие от, допустим, Италии и Австрии, где минимальная величина уставного капитала составляет 10 000 евро, а в Германии - 25 000 евро.

В Польше существует два способа регистрации компании: электронный, через инновационную систему, разработанную Министерством юстиции Польши, и традиционный нотариальный. Наличие выбора способа регистрации бизнеса в Польше имеет преимущество и предоставляет основателю компании альтернативу оптимизации временных затрат, поскольку в случае электронной регистрации выписку из реестра можно получить в течение 4-5 дней от даты начала регистрации.
Разберемся в чем их отличие:
· Электронная регистрация бизнеса в Польше предусматривает собой шаблонный устав, туда невозможно внести какие-либо изменения, невозможно ввести юридическое лицо в состав учредителей, а сформировать уставной фонд возможно только денежными средствами.
· В нотариальной регистрации таких ограничений нет. Вы можете изложить в уставе конкретные взаимоотношения в компании, нестандартные правила, условия, положения, ввести компанию в состав учредителей, а также сформировать уставной фонд не только деньгами, но и имуществом.

При этом юридическая сила в обоих способах регистрации польского бизнеса одинакова. Опять-таки, это не говорит о том, что в случае электронной регистрации вы в дальнейшем не сможете внести корректировки в устав или же ввести юр.лицо в состав учредителей. Впоследствии у вас есть на это право, только уже в виде нотариальной процедуры. Отличия имеются и в сроках. Электронная регистрация составляет 4-5 дней, а нотариальная – 3-4 недели.
Для того, чтобы зарегистрировать бизнес в Польше, необходимо иметь загранпаспорт, определиться с видами деятельности, предоставить данные учредителей, заполнить все необходимые документы, подтвердить наличие юридического адреса или же воспользоваться услугами виртуального офиса.

Реальный бизнес имеет множество направлений и лучше выбирать ту деятельность, в которой вы разбираетесь. Для бизнесменов из сферы торговли Польша выгодна своим транзитным расположением, которое своего рода является соединяющим звеном между СНГ и Западной Европой, вследствие чего происходит значительный товарооборот.

Создавая бизнес в любом регионе Польши, бизнесмен может быть уверен в стабильности экономики, надежной законодательной базе, отсутствии рейдерства, в том, что его деньги находятся в надежных банках Европы, наличии приемлемых цен на жилую и коммерческую недвижимость в сравнении с другими странами ЕС, социальной защищенности, и многих других привилегиях. Хотелось бы выделить наиболее весомую из них – возможность получить вид на жительство на основании наличия бизнеса в Польше. Если у вас имеется зарегистрированная компания, вы имеете право претендовать на оформление вида на жительство, что предоставит ряд преимуществ, один из основных - получение гражданства в случае соблюдения всех установленных для этого норм.

За продолжительное время работы юристом в польской юридической консалтинговой компании, одной из комплексных услуг, которой являются услуги в сфере бизнес иммиграции в Польшу, можно сделать вывод, что украинский бизнес в Польше занимает первое место среди всех стран, где проживают украинские граждане.

Архив

«  
Октябрь 2020
  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31