БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: З ЧОГО ПОЧАТИ?


Згідно інформації Національного інституту стратегічних досліджень станом на квітень 2019 року зареєстровано 18557 благодійних організацій (далі БО) (квітень 2018 – 17897, квітень 2017 – 17062). Однак, на думку експертів Українського форуму благодійників більшість БО існують лише «на папері», а весь основний благодійний бюджет України складають 500-1000 організацій.
Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки визначила низку завдань для держави у створенні сприятливих умов для розвитку благодійництва, серед яких: оновлення податкових інструментів підтримки благодійників та отримувачів благодійної допомоги, протидія шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення юридичної відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги; запровадження механізму здійснення благодійної діяльності шляхом надсилання благодійних телекомунікаційних повідомлень.
Якщо ви точно вирішили займатися благодійністю, не завадить вибрати благодійну організацію для подальшої співпраці з уже наявних організацій, або створити власну БО, в залежності від ваших цілей та мети діяльності.
Основним законом, який визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій, є закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі - Закон № 5073)
Тож, благодійна організація може бути створена у вигляді:
благодійного товариства – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту (ч. 2 ст. 13 Закону № 5073);
• благодійної установи – благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта (ч. 3 ст. 13 Закону № 5073);
• благодійного фонду – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками (ч. 4 ст. 13 Закону № 5073).
Благодійні організації набувають прав та обов'язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації, що проводиться відповідно до Закону № 755. Держреєстрація здійснюється державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи (ч. 1 ст. 5 Закону № 755).
Для проведення держреєстрації юридичної особи засновник чи уповноважена особа подають державному реєстраторові такі документи (ч. 1 ст. 24 Закону № 755):
1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1, затверджена наказом № 3178/5);
2) примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників чи уповноваженого ним органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом. Стосовно благодійної організації обов'язку складання такого документа в нормативних актах немає;
3) примірник установчих документів згідно вимог закону про державну реєстрацію. Установчим документом благодійного товариства й благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.
Першим етапом є обрання виду майбутньої благодійної організації. Про збір пожертв та благодійних грантів поговоримо далі в моєму блозі.
Еще записи
УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНИМИ ЕНДАВМЕНТАМИ
Є в українській мові цікаве слово «ендавмент», запозичене з англійської та означає ...
ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА?
Продовжуючи тему благодійності, хочу висвітлити питання благодійної пожертви та ...
БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: З ЧОГО ПОЧАТИ?
Згідно інформації Національного інституту стратегічних досліджень станом на квітень 2019 ...
Державна допомога при народженні дитини
До нас звернулася одинока мати, яка народила дитину, відомості про що зазначені, ...