Ваш транспорт можуть мобілізувати, що робити у такому випадку?

В умовах проведення часткової мобілізації, оголошеної Указом Президента України у січні 2015-го року мобілізувати до Збройних сил України можуть не лише військовозобов’язаний, а й транспортні засоби громадян, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності та підпорядкування. Така мобілізація транспорту називається військово-транспортним обов’язком, за невиконання якого можна понести відповідальність.

Кабінет Міністрів України постановою від 17 червня 2015 року конкретизував порядок виконання цього обов’язку і визначив основні нюанси мобілізації транспортних засобів для потреб Збройних сил України, інших військових формувань та держави в цілому. Пропонуємо розібратись в деталях, хто, як, коли і при яких умовах може залучити Ваш транспорт до виконання військових завдань.

КОЛИ І ЯК МОБІЛІЗУЄТЬСЯ ТРАНСПОРТ?

Постанова визначає, що залучення транспорту для потреб мобілізації проводиться в особливий період. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що особливим називається період, коли національна економіка, органи державної влади, Збройні сили, підприємства, установи організації, громадяни залучаються до оборони, захисту держави. Особливий період встановлюється з моменту оголошення мобілізації, воєнного стану і триває до оголошення демобілізації, припинення воєнних дій і частково у період відбудови після воєнних дій.

Тобто, для того, щоб мобілізувати Ваш транспорт достатньо оголосити особливий період в країні чи в окремих її частинах.

Транспорт не мобілізують:
  • у підприємствах, установах, організаціях, які уже виконують мобілізаційні завдання, або їх транспорт залучений до виконання таких завдань;
  • у підприємствах, установах, організаціях, у транспорті яких є висока соціальна потреба (перелік таких підприємств визначається окремо Кабінетом Міністрів України).
Міністерство оборони самостійно визначає потреби у транспорті, який повинен залучитися на особливий період, при цьому у мирний час проводяться заходи, щодо обліку перевірки мобілізаційної готовності транспорту, а в умовах особливого періоду - його залучення.

Варто пам’ятати, що найпершою підставою для залучення Вашого транспорту є розпорядження голови районної державної адміністрації, в якому визначається ліміти (обмеження) для залучення транспорту і визначається перелік підприємств, установ, організацій району, транспорт який може бути мобілізованим. Перелік такого транспорту по окремому підприємству повинен додаватись.

Залучення транспорту в особливий період проводиться військовими комісаріатами, шляхом вручення керівникам або власникам підприємств, установ, організацій, громадянам нарядів на залучення транспорту. Такий наряд підписується і скріплюється печатками головою райдержадміністрації та військовим комісаром.

Особистий транспорт громадян, який перебуває у їх власності може залучатись лише в умовах оголошення воєнного стану.

Власник транспорту, або керівник підприємства, установи, організації, отримавши наряд повинен забезпечити власним коштом доставку визначеного у наряді транспорту на визначений пункт прийому-передачі і у визначений термін. Транспорт, що доставляється повинен бути технічно-справним. Відповідати вимогам до укомплектованості, експлуатаційно-технічним характеристикам, що визначені у вищезгаданій постанові з усіма документами на транспортний засіб.

Залучення транспорту на пункті передачі здійснюється актом приймання-передачі, який складається на місці передачі власником транспорту та військовим комісаром. Акт оформлюється у трьох екземплярах (власнику, військовому комісаріату та військовій частині чи формуванню, для потреб якого залучається транспорт). У акті обов’язково вказується залишкова (балансова) вартість транспортного засобу, згідно бухгалтерських відомостей. За бажанням власника окремо за його рахунок може проводитись експертна оцінка транспорту, у такому випадку висновок експерта додається до акту.

Залучений транспорт перереєстровується в органах ДАІ та ставиться на військовий облік. Крім того ДАІ відтепер зобов’язані на запит військового комісаріату надавати їм інформацію про транспортні засоби, які реєструються і знімаються з обліку у відповідній місцевості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Згідно положень постанови керівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності повинні подавати військовим комісаріатам до 20 червня і до 20 грудня інформацію про наявність транспорту і техніки, їх технічний стан та про громадян, які працюють на цій техніці чи транспорті.

Крім того військовим комісаріатам надано право перевіряти мобілізаційну готовність та технічний стан транспорту підприємств, установ, організацій не частіше ніж 1 раз на рік, але не рідше 3 разів на 5 років в мирний час. Керівники цих підприємств повинні надавати безперешкодний доступ представників військкоматів на територію підприємства для проведення таких перевірок.

Військові комісаріати можуть залучати транспорт для виконання тимчасових завдань без направлення їх до військових частин і формувань. Після завершення та під час особливого періоду транспорт може залучатись на договірних умовах для проведення військових зборів та навчань, а також для проведення контролю за мобілізаційною готовністю підприємств, установ, організацій не частіше ніж 1 раз на рік.

ЯК ПОВЕРТАЮТЬ ЗАЛУЧЕНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ?

Протягом 30 днів з дня оголошення демобілізації військові частини чи формування, для потреб яких залучався транспорт повертають їх власникам.

Для того, щоб повернути власний транспорт власник повинен звернутись до військового комісаріату, який проводив залучення із заявою з додаванням акту приймання-передачі і висновку експерта про вартість транспорту (за наявності).

Залучені транспортні засоби повертаються:
  • із залишковою кількістю пального, що було в транспорті на момент передачі;
  • з відповідними документами на транспорт та державними номерними знаками;
  • у технічно-справному стані з урахуванням природного зносу;
  • (у разі потреби) із проведеними розрахунками завданої шкоди під час використання транспорту для потреб особливого періоду.
Транспорт доставляється на пункт прийому, де він був переданий власником. Вартість завданої транспорту шкоди визначається відповідним висновком експертної установи із обов’язковим рецензуванням висновку, що здійснюється за рахунок держави. Повернення транспорту відбувається шляхом складання відповідного акту приймання-передачі.

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ПОШКОДЖЕНИЙ ЧИ ЗНИЩЕНИЙ ТРАНСПОРТ?

Виплата компенсації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету протягом п’яти бюджетних періодів після оголошення демобілізації і повернення транспортного засобу. Тобто, фактично держава бере на себе зобов’язання відшкодувати шкоду, завдану пошкодженням чи знищенням транспорту протягом п’яти років.

Для отримання компенсації власнику або керівнику підприємства, установи чи організації необхідно звернутись із заявою до військового комісаріату за місцем передачі транспорту. До заяви додаються акти приймання-передачі з відповідними висновками експерта. Заява розглядається військовим комісаром протягом 10 днів , на її підставі оформлюється висновок, в якому вказується сума компенсації. Ця сума враховується у видатки Міністерства оборони України на наступний бюджетний період і виплачується військовими комісаріатами. Це означає, що компенсацію власник отримає лише з наступного року, незалежно від часу подання заяви про компенсацію, адже видатки бюджету формуються напередодні нового року і вступають в дію з нового року, якщо інше не буде передбачено положеннями Закону про бюджет держави на поточний рік.

У випадку знищення транспортного засобу під час використання його за потребами особливого періоду - процедура компенсації та ж сама, тільки до заяви додається довідка військової частини чи формування про знищення транспорту.

Усі спори, пов’язані із залученням, поверненням, компенсацією за пошкодження чи знищення транспортного засобу вирішуються виключно в суді.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЛАСНИКА ТРАНСПОРТУ

З метою збереження власного майна, запобігання порушення прав та законних інтересів власника чи третіх осіб рекомендуємо вчинити декілька дій, які допоможуть Вам під час мобілізації транспортного засобу, що належить Вам чи Вашому підприємству:
1) у випадку залучення транспорту перевірте наявність розпорядження голови райдержадміністрації про встановлення лімітів та про визначення переліку підприємств, установ, організацій, транспорт яких підлягає мобілізації;
2) перевірте у тому переліку наявність Вашого підприємства, установи, організації та транспорту, що підлягає мобілізації;
3) уважно перевірте найменування та інші реквізити транспортних засобів, що вказані у наряді на залучення, перевірте наявність усіх підписів та відбитків печаток;
4) перевіряйте усі записи, зроблені в акті приймання-передачі (у тому числі найменування транспорту, його реквізити, балансову вартість, повноваження осіб, що підписують акт);
5) для запобігання проблем під час компенсації за пошкодження чи знищення транспорту рекомендуємо провести експертну оцінку транспорту до його передачі та після повернення, оскільки балансову вартість можуть оскаржувати, а висновки державної експертизи пошкодження можуть не співпадати з висновками незалежних експертів;
6) УВАГА!!! Вимога військкоматів про надання разом із транспортом для залучення на особливий період водія чи працівника, що працює на цьому транспорті є незаконною і НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ!!!

У нашій практиці зустрічалися випадки, коли військові комісаріати під час проведення залучення транспорту вимагали складання акту про примусове відчуження або вилучення майна. Ця вимога також є незаконною, оскільки складання такого акта передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. № 998. Ця постанова визначає порядок виплати компенсації за майно, що було вилучено під час правового режиму військового чи надзвичайного стану. У випадку, коли не було оголошено воєнний чи надзвичайний стан, а транспорт чи майно було вилучено зі складанням такого акту, то, фактично, таке вилучення є незаконним і власник має право оскаржувати дії військового комісаріату і повертати своє майно. А у випадку, коли таке майно було вилучено, а згодом пошкоджено чи знищено - довести своє право на компенсацію буде майже неможливо, адже акт складений з порушенням чинного законодавства і є недійсним. Знову ж доведеться доводити в суді неправомірність дій військового комісаріату.

Ми надаємо допомогу у захисті Вашого майна, гарантованих державною прав та законних інтересів
ЗВЕРТАЙТЕСЬ!!!
Еще записи
УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНИМИ ЕНДАВМЕНТАМИ
Є в українській мові цікаве слово «ендавмент», запозичене з англійської та означає ...
ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА?
Продовжуючи тему благодійності, хочу висвітлити питання благодійної пожертви та ...
БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: З ЧОГО ПОЧАТИ?
Згідно інформації Національного інституту стратегічних досліджень станом на квітень 2019 ...
Державна допомога при народженні дитини
До нас звернулася одинока мати, яка народила дитину, відомості про що зазначені, ...