Як оформити простій на підприємстві

e98fad9ab928d521a12926709ce56758_0.jpg
Часто на підприємствах, виробництвах чи інших організаціях і установах трапляються випадки, коли призупиняється робота з незалежних причин. Такими причинами можуть бути невиконання контрагентами договорів з поставки продукції, матеріалів чи сировини, аварії та несправності обладнання, без усунення яких не може продовжитись процес виробництва та інші обставини, що не залежать від працівників чи роботодавця.
У таких випадках працівників не можна звільнити, проте і оплачувати працю, яка фактично не здійснюється буде збитковим для роботодавця. Саме тому, законодавець запровадив такий термін, як «простій». Ст. 34 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) дає таке визначення простою - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою, або іншими обставинами.
Отже, що ж робити, коли на підприємстві сталися обставини, які зумовили простій?
Відповідь на це питання частково дає лист Міністерства соціальної політики України від 23.10.2007 р. N 257/06/187-07 «Щодо організації роботи під час простою на підприємстві». У листі прописані дії працівників і роботодавця у випадку виникнення простою.
1. У випадку, коли на підприємстві стається випадок, що зумовлює простій - працівник повинен повідомити про цей випадок безпосереднього керівника або роботодавця. Форма повідомлення не встановлена законодавством, проте ми рекомендуємо оформлювати його у письмовому вигляді. Зразки документів, що пропонуватимуться у статті наведені нижче в статті;
2. Згодом комісія з числа працівників складають акт, яким підтверджують, що обставини, які мали місце спричинили простій на підприємстві. У акті розробляються рекомендації для роботодавця з приводу усунення обставин, що спричинили простій, умови роботи і оплати праці працівників під час простою та визначається термін простою.
3. Наданий акт затверджується роботодавцем або власником відповідним наказом. У наказі роботодавець визначає основні заходи, які необхідно вжити під час простою. До таких заходів відносяться:
- заходи по усуненню обставин, що запропоновані комісією;
- визначається необхідність присутності чи відсутності працівників на роботі під час простою (саме роботодавець вирішує чи необхідна присутність працівників на роботі під час простою, їх присутність врегульовується правилами внутрішнього розпорядку, проте ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ, що примушувати працівників виконувати роботу, не передбачену їх посадовими обов’язками - заборонено);
- визначається розмір оплати праці працівників на час простою (згідно зі ст. 113 КЗпП України така оплата встановлюється у розмірі, не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) такі тарифні ставки чи оклади визначені у штатних розписах підприємств);
- вирішення питання про тимчасове переведення працівників на іншу роботу на час простою (тимчасове переведення працівника на час простою може здійснюватись лише за згодою працівника і на строк, не більше 1 місяця);
- у разі необхідності наказом затверджується новий чи змінений графік роботи для працівників.
4. Даний наказ надається для ознайомлення усім працівникам, яких стосується простій під особистий підпис (у разі відмови працівника від підпису необхідно скласти акт про таку відмову).
Варто зазначити, що простій, який стався з вини працівника не оплачується. У разі, коли виникла виробнича ситуація, яка загрожує життю, здоров’ю працівника чи людей, що його оточують або загрози для навколишнього середовища не з вини працівника - за працівником зберігається середній заробіток на весь час простою. Слід розуміти, що умови простою можуть бути вказані у колективному договорі, що є на підприємстві.
Для зрозумілості наведених нами нижче зразків - наведемо приклад простою на підприємстві і, відповідно, документів, які були за його наслідками оформлені.
Приватне підприємство «Ніка» (далі - ПП «Ніка») спеціалізується на обробці природного каменю (граніту, мармуру, лабрадориту тощо). 21 березня 2016 року за договором поставки на ПП «Ніка» повинно було надійти 10 блоків природного каменю для обробки. Працівник, що на ПП «Ніка» займається постачанням сировини та матеріалів Коваль М.М. отримав повідомлення від власника кар’єру, що блоки природного каменю у зв’язку з непередбачуваними обставинами будуть поставлені 05 квітня 2016 року. Про цей випадок Коваль М.М. повідомив у письмовому вигляді власника ПП «Ніка» Кожуха А.А.
КОМУ: Директору ПП «Ніка»
Кожуху А.А.
ВІД КОГО: Директора з постачання
Коваля Миколи Миколайовича

Службова записка

Про можливий початок
простою на ПП «Ніка»

21 березня 2016 року о 10.00 год. ранку не було поставлено кам’яні блоки у кількості 10 шт., згідно договору про постачання. О 10.01 год. мені надійшов телефонний дзвінок від постачальника, який повідомив про те, що блоки будуть поставлені 05 квітня 2016 року.
У зв’язку з цим доводжу до Вашого відома про можливий простій на ПП «Ніка», починаючи з 10 год.00 хв. 21 березня 2016 року.

Директор з постачання ____________________ М. М. Коваль


Отримавши службову записку директор ПП «Ніка» доручив Ковалю М.М. скласти акт про підтвердження факту простою. Комісія у складі директора з постачання Коваля М.М., фрезерувальника Іщика В.А., полірувальника Сергієнка В.О., окантувальника Василенка П.П. склали акт про простій.
АКТ
про простій на ПП «Ніка»
м. Коростишів № ___ «21» березня 2016 року
Ми, що нижче підписалися, свідчимо про те, що службова записка (додається) директора з постачання Коваля М.М. відповідає ситуації, яка склалася в результаті не поставки блоків природного каменю та пропонуємо встановити початок простою на ПП «Ніка» з «21» березня 2016 року по «05» квітня 2016 року (не пізніше ніж до дня здійснення поставки блоків природного каменю).
На період простою директору ПП «Ніка» пропонується вжити таких заходів щодо подолання його причин та наслідків:
1. Забезпечити оплату праці працівників на період простою, згідно норм чинного законодавства про працю України та положень колективного договору;
2. Звернутись до інших постачальників природного каменю для постачання на ПП «Ніка» для відновлення роботи.
Директор з постачання ___________________________ М.М. Коваль
(підпис)
Фрезерувальник _________________________________ В.А. Іщик
(підпис)
Полірувальник ___________________________________ В.О. Сергієнко
(підпис)
Окантувальник ___________________________________ П.П. Василенко
(підпис)
Після підписання та надання директору ПП «Ніка» акту про простій, директор видав наказ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКА»
НАКАЗ
від 21 березня 2016 року м. Коростишів №______
Про затвердження акта простою
на Приватному Підприємстві «Ніка»
Вивчивши службову записку директора з постачання Коваля М.М. та обставини, викладені в акті про простій від 21.03.2016 р. № __, що додається, керуючись ст. 113 КЗпП України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити акт про простій на Приватному Підприємстві «Ніка».
2. Встановити початок простою на Приватному Підприємстві «Ніка» з «21» березня 2016 року «05» квітня 2016 року, але не пізніше ніж до дня здійснення поставки блоків природного каменю.
3. Провести відповідні розрахунки заробітної плати на весь період простою, виходячи з вимог ст. 113 Кодексу законів про працю України та встановити оплату праці у розмірі 75% від тарифної ставки для наступних працівників:

- _______________________ (П.І.П. та посада працівника)
- _______________________(П.І.П. та посада працівника)
- _______________________(П.І.П. та посада працівника)
- _______________________(П.І.П. та посада працівника)
4. Працівникам перебувати на робочих місцях та додержувати Правил внутрішнього трудового розпорядку до отримання додаткових розпоряджень щодо початку робіт у повному обсязі.
5. Директору з постачання Ковалю М.М. встановити особливий постійний контроль за роботою працівників щодо дотримання ними вимог законодавства з охорони праці.
6. Директору з постачання Ковалю М.М. вчасно повідомляти працівників про відновлення робіт у повному обсязі (якщо вони відсутні на робочих місцях).
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор ПП «Ніка» А.А. Кожух
З наказом ознайомлені:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Працівники, яких стосується простій вписуються в наказ та ознайомлюються з цим наказом під підпис. Даний наказ передається до бухгалтерії для нарахування заробітної плати, а працівник, відповідальний за ведення табелю обліку трудового часу працівників проставляє працівникам в табелі простій. У такому випадку нічні зміни, надурочні роботи та роботи у святкові дні не допускаються та не підлягають оплаті, відповідно.
Еще записи
УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНИМИ ЕНДАВМЕНТАМИ
Є в українській мові цікаве слово «ендавмент», запозичене з англійської та означає ...
ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА?
Продовжуючи тему благодійності, хочу висвітлити питання благодійної пожертви та ...
БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: З ЧОГО ПОЧАТИ?
Згідно інформації Національного інституту стратегічних досліджень станом на квітень 2019 ...
Державна допомога при народженні дитини
До нас звернулася одинока мати, яка народила дитину, відомості про що зазначені, ...