Як по-новому оформити виплати на дітей одиноким матерям

odinoka-mati.jpeg
З 2016 року вступили в дію зміни до ряду нормативно-правових актів щодо порядку оформлення державної допомоги на дітей одиноким матерям. Зокрема такі зміни внесені до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
Отже, право на державну допомогу на дітей одиноким матерям мають:
- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
- мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.
Згідно вищезазначених змін допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на 1 особу за попередні 6 місяців.
Таким чином для отримання такої допомоги одинокі матері повинні подавати документи, що підтверджують їх доходи за попередні 6 місяців. Органи праці та соціального захисту населення мають право подавати до органів Державної фіскальної служби запити про підтвердження майнового стану особи, що звернулася за допомогою.
Тимчасова допомога призначається кожні 6 місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. У разі якщо до заяви не додано всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє отримувача про те, які документи повинні бути подані протягом місяця.
Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження всіх необхідних документів.
Варто пам’ятати, що згідно положень Закону України «Про відпустки» одинокі матері мають право на додаткову оплачувану відпустку терміном 10 календарних днів. Проте, надання такого виду відпусток часто заводить роботодавців у глухий кут. Міністерство соціальної політики України листом від 25.02.2015 р. N 76/13/116-15 «Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей» роз’яснило деякі проблемні питання.
Зокрема роз’яснено, що право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька).
Якщо жінка дійсно є одинокою матір'ю, тобто не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за її вказівкою, або вдова, то вона має право на вищезазначену відпустку.
Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, жінці, яка виховує дитину без батька, в тому числі і жінці, яка народила дитину, не перебуваючи у зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину, та жінці, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена, оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у вихованні.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред'явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.
Відтак, для підтвердження права на зазначену відпустку в цьому випадку роботодавцю має бути пред'явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.
Зокрема, одним з таких документів, наприклад, може бути:
- рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
- ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
- акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;
- довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Аналогічним чином до категорії "батько, який виховує дитину без матері" (одинокий батько), на думку Міністерства, відносяться: чоловік, який не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько; вдівець чи розлучений чоловік, який виховує дитину без матері.
Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник також не втрачає право на неї в році смерті дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Але право на неї має лише жінка, яка працює. Тому реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може за умови, якщо на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день.
Період перебування у відпустках по вагітності та пологах і для догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право на зазначену соціальну відпустку.
Робота працівника на умовах неповного робочого часу не може слугувати підставою для зменшення тривалості такої відпустки.
Больше не нравится
В нашей стране очень много фиктивных одиноких матерей. Так происходит, потому что в нашей стране отсутствует процедура проверки семьи, которая претендует на получение пособия одинокой матери. Подтверждением/опровержением факта совместного проживания и воспитания родным отцом своих детей в таких семьях никто не занимается. Фиктивные одинокие мамы, без особого труда и последствий для себя, предоставляют ложную информацию об отцах своих детей в
социальные службы.
Кто теперь будет получать пособие одинокой матери?
1. В основном, это "фиктивные" одинокие матери, которые, часто многодетные, у которых, хронически и постоянно дети рождаются "без отцов". Стоит только догадываться, сколько денег теперь получат такие женщины, а главное, сколько еще они нашей стране родят детей?
2. Женщины, которые работают без официального трудоустройства и соответственно "забывающие" совершать отчисления по единому социальному взносу (ЕСВ). В Украине кто-то контролирует и заставляет СПД (торговля на рынках, киоски, выносная уличная тороговля, торговые места при ТЦ и т.д.) принимать людей на работу официально?
Для кого отменили пособие одинокой матери?:
1. Для фактических и реальных одиноких матерей, которые растят своего ребёнка самостоятельно и, при этом, "посмели" трудоустроиться официально на зарплату в 2500 грн в месяц. Ко всему, регулярно совершающие взносы по ЕСВ. Такие "смелые" женщины теперь будут содержать, либо "фиктивных одиноких матерей", либо нелегально трудоустроенных.
Ссылка Больше не нравится
Больше не нравится
На жаль, так і є...та ж ситуація з субсидіями. Коли підприємець декларує в податковій мінімальні доходи, насправді отримуючи тисячі прибутків і отримує субсидію на опалення своїх триповерхових будинків, а звичайні бюджетники, отримуючи ті самі 2000 грн. в місяць не зможуть уже отримати таку ж субсидію, щоб опалювати свою скромну квартирку...
Ссылка Больше не нравится
Еще записи
УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНИМИ ЕНДАВМЕНТАМИ
Є в українській мові цікаве слово «ендавмент», запозичене з англійської та означає ...
ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА?
Продовжуючи тему благодійності, хочу висвітлити питання благодійної пожертви та ...
БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: З ЧОГО ПОЧАТИ?
Згідно інформації Національного інституту стратегічних досліджень станом на квітень 2019 ...
Державна допомога при народженні дитини
До нас звернулася одинока мати, яка народила дитину, відомості про що зазначені, ...