Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 затверджено Порядок передачі в оренду державного та комунального майна.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 затверджено Порядок передачі в оренду державного та комунального майна.

Порядок складається із наступних розділів:

Загальної частини

Функціонування електронної торгової системи

Порядок включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу

Особливості передачі в оренду пам’яток культурної спадщини

Підготовка до передачі об’єкта оренди на аукціоні

Набуття статусу учасника електронного аукціону

Організація та порядок проведення електронного аукціону та електронного аукціону із зниженням стартової ціни

Визначення переможця електронного аукціону та електронного аукціону із зниженням стартової ціни

Організація проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

Зарахування та повернення гарантійного та реєстраційного внесків

Передача майна в оренду без проведення аукціону

Внесення змін до договору оренди

Розподіл орендної плати для об’єктів, що перебувають у державній власності

Продовження договорів оренди

Порядок здійснення ремонту та невід’ємних поліпшень

Порядок передачі майна в суборенду

Порядок страхування орендованого майна

Особливості передачі в оренду газорозподільних систем або їх складових

Особливості передачі в довгострокову пільгову оренду занедбаних пам’яток культурної спадщини

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою про оренду об’єкта з Переліку другого типу

ПЕРЕЛІК
критеріїв оцінювання організацій/установ, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону

ПЕРЕЛІК
категорій за цільовим призначенням об’єктів оренди

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв на оренду об’єкта оренди, які подаються юридичними особами, передбаченими абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, та визначення юридичної особи, з якою укладатиметься договір оренди, що застосовується до появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі

ПЕРЕЛІК
відомостей про договори про передачу права на експлуатацію, передбачені преамбулою Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, договори, передбачені частиною третьою статті 2 зазначеного Закону, інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування (доступу) державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички, укладені до введення в дію такого Закону