Верховний Суд України опублікував аналітичний огляд судової практики об'єднаної палати Касаційного адміністротівно Суду в складі Верховного Суду України

Верховний Суд України опублікував аналітичний огляд судової практики об'єднаної палати Касаційного адміністротівно Суду в складі Верховного Суду України
Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує
сталість та єдність судової практики в порядку та спосіб, визначені процесуальним
законом. Такий статус Верховного Суду передбачено частиною першою статті 36
Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»
(далі – Закон № 1402-VIII). Одним із важливих повноважень Верховного Суду
є забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій
у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом (пункт 6 частини другої статті 36
Закону № 1402-VIII).
КАС України передбачає, що у визначених цим Кодексом випадках перегляд
судових рішень судом касаційної інстанції здійснює, зокрема, об’єднана палата
Касаційного адміністративного суду (частина дев’ята статті 33).
Так, стаття 346 КАС України закріплює підстави для передачі справи на розгляд
об’єднаної палати. Зокрема, суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі
колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія
або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми
права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні
Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати
чи об’єднаної палати.
Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати регламентує
стаття 347 КАС України. Так, питання про передачу справи на розгляд відповідної
палати вирішує суд за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи
більшістю від складу суду, що розглядає справу. Таке питання може бути вирішене
до прийняття постанови судом касаційної інстанції, про що суд постановляє ухвалу
з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування
норми права в подібних правовідносинах, викладеного в рішенні, визначеному
в частинах першій – четвертій статті 346 КАС України.
Такий інститут є новелою в процесуальному законодавстві, зокрема в КАС України,
та має за мету забезпечити однакове застосування норм права судами в порядку
та спосіб, визначені процесуальним законом, тобто забезпечення принципу єдності
судової практики. Таким чином, ураховується динаміка спірних правовідносин
та законодавства, заміна правових позицій, сформульованих у судових рішеннях,
що згодом втратили свою актуальність, на оновлені, які відповідають вимогам сучасності.
У цьому огляді пропонуються до уваги судові рішення, розглянуті об’єднаною
палатою Касаційного адміністративного суду.
 Рішення у справах за період з 15.12.2017 до 01.05.2020
Джерело - Верховний Суд України. Огляд судової практики об’єднаної палати