Балаушко Анатолій

Адвокат
Не в сети

О себе

UKR Адвокат "бувалий", дуже багато з 1995 року - більше 21 року тільки адвокатської практики у всіх галузях права (від простої реєстрації до абонентного супроводження бізнесу).Тобто "вирішуються" питання не тільки у кримін-х справах,але і в цивільних,господарських,проти незаконних дій "фіскально-податкових" суб'єктів владних повноважень (адмінсправи публічного права),у тому числі щодо фінансово-банківських відносин,земельних,антирейдерських тощо,а також у справах про адміністративні проступки (про ДТП та ін).Напористий - справи завжди доводяться до "максимального кипіння" і до логічного завершення.Відсоток "позитивних" справ - приблизно 90 %.Учасник бойових дій в Афганістані (військова розвідка полку повітряно-десантних військ).Той гарт від «продуваємих всіма вітрами військ» залишився до сивини.Є державні нагороди.Раніше,перед адвокатською діяльністю,працював у прокуратурі (7 років),пройшовши шлях від слідчого, старшого слідчого до керівної роботи прокурора по нагляду обласної інстанції,за що мав різні заохочення,в тому числі за розкриття складних неочевидних і тяжких злочинів. Перед початком кожної адвокатської роботи принцип: завжди проводиться ретельне попереднє вивчення ситуації (якщо хочете - психологічно-детективна розвідка) та правова експертиза для визначення позитивного прогнозу.Тільки після цього формується індивідуальна стратегія захисту інтересів довірителя, яка по ходу гнучко доповнюється та виконується практично. ************************************************* RU Адвокат "бывалый", очень много с 1995 года - более 21 года лишь адвокатской практики во всех отраслях права (от регистрации до абонентного сопровождения бизнеса).То есть "решаются" вопросы не только по уголов-м делам,но и по гражданским,хозяйственным, против незаконных действий "фискально-налоговых" субъектов властных полномочий (админдела публичного права), в том числе финансово-банковские отношения,земельные,антирейдерские и тому подобное,а также дела об административных проступках (о ДТП и пр.). Напористый - дела всегда доводятся до "максимального кипения" и до логического завершения.Процент "положительных" дел - примерно 90%.Участник боевых действий в Афганистане (военная разведка полка воздушно-десантных войск).Та закалка,полученная в «продуваємых всеми ветрами войсках»,осталась до седых волос.Есть государственные награды.Ранее,перед адвокатской деятельностью,работал в прокуратуре (7 лет),пройдя путь от следователя,старшего следователя и до руководящей работы прокурора по надзору областной инстанции,за что имел различные поощрения,в том числе за раскрытие сложных и тяжких неочевидных преступлений. Перед началом каждой адвокатской работы принцип: всегда проводится тщательное предварительное изучение ситуации (если хотите - психолого-детективная разведка) и правовая экспертиза для определения положительного прогноза.Только после этого формируется стратегия защиты интересов доверителя,которая по ходу гибко дополняется и выполняется практически.
Задать персональный вопрос юристу
задать вопрос

введите стоимость: грн.
Стоимость персональной консультации от 150 грн
Задать персональный вопрос юристу
задать вопрос

введите стоимость: грн.
Стоимость персональной консультации от 150 грн

Отзывы

  • 06.03.2016 17:27:10 Александр :
    Отличная квалификация, комплексный быстрый ответ=)
  • 18.02.2016 17:00:26 Никита :
    Специалист квалифицированный, как юрист понравился. Предоставил профессиональную консультацию и дал несколько хитрых полезных советов. Я остался доволен качеством и квалификацией данного юриста. Рекомендую именно его.