Процедура Due Diligence існує дуже давно. За історію свого існування вона змінила своє забарвлення і основні напрямки, але залишилася, як і раніше, дуже корисною і потрібною у підприємництві. Сам термін «Due Diligence» був уперше використаний у юриспруденції ще у США на початку минулого століття. Його використовували для позначення...

" />

Due Diligence − що це таке і у чому користь цієї процедури?

Due Diligence − що це таке і у чому користь цієї процедури?

Due Diligence − що це таке і у чому користь цієї процедури?

Процедура Due Diligence існує дуже давно. За історію свого існування вона змінила своє забарвлення і основні напрямки, але залишилася, як і раніше, дуже корисною і потрібною у підприємництві. Сам термін «Due Diligence» був уперше використаний у юриспруденції ще у США на початку минулого століття. Його використовували для позначення процедури розкриття інформації брокером перед потенційним інвестором про компанію, акції якої продаються на фондовій біржі. На сьогоднішній день Due Diligence – це збір і аналіз різної інформації (фінансової, правової, економічної, кадрової) про компанію з метою визначення можливих ризиків у разі обрання її об'єктом інвестування. Інформаційною базою для проведення процедури Due Diligence виступає внутрішня документація компанії (якщо та її надає), а також відомості, отримані від конкурентів і з інших джерел (бази даних, реєстри). У результаті процедури особа, яка її замовила, отримує об'єктивну інформацію про діяльність тієї чи іншої компанії.

Для чого потрібна Due Diligence?

1. Перевірка справжності відомостей про фінансову ефективність діяльності компанії.
2. Перевірка відповідності діяльності підприємства і документації, наявної на підприємстві, вимогам закону і внутрішнім нормам.
3. Аналіз правильності формування та своєчасності подачі різних видів звітності (податкової, бухгалтерської, статистичної).
4. Оцінка рівня конкурентоспроможності компанії у своєму сегменті ринку.
5. Пошук аргументів для можливості впровадження того чи іншого нового бізнес-плану.
6. Оцінка рівня компетенції кадрової складової компанії з точки зору реалізації нею стратегічних цілей.

Коли потрібна процедура Due Diligence?

1. При планованому злитті або поглинанні бізнесу.
2. При покупці вже діючого бізнесу.

3. При придбанні великого пакета акцій або частки у підприємстві.
4. У разі надання позики іншому підприємству.
5. При цільовому фінансуванні (у тому числі спонсорському або
безоплатному).
6. При запланованій співпраці з новим партнером-компанією.
7. При закріпленні статусу нових партнерів.
8. При купівлі об'єктів нерухомості.
Due Diligence проводиться як комплексно (всебічно), так і в окремих галузях
− фінансова, юридична і т.д.

Інвестування у які компанії вимагає обов'язкового проведення Due
Diligence?

1. Початківці, тільки створені компанії, так звані Start up.
2. Компанії, що знаходяться на початковому рівні свого розвитку, так звані Early stage. Такі компанії вже мають перший прибуток і реалізовують пробну версію продукції, однак вимагають капіталовкладень для досягнення кінцевого результату.
3. Компанії на етапі розширення або Expansion. Такі фірми прагнуть освоїти нові сегменти ринку, для чого і потрібні додаткові капіталовкладення.
4. Компанії, що знаходяться на етапі перетворення організаційно-правової форми діяльності. Наприклад, ПП переростає в ТОВ. Цей етап ще називається етапом «наведення мостів» або Bridge financing.
5. Діючий бізнес, який планує придбати інший діючий бізнес, і з цією метою залучає інвестиції, так званий Management Buy-Out. 

6. Фірми, що потребують інвестицій для стабілізації свого фінансового стану або Turnaround.
7. «Компанії для посіву» або Seed. Такі компанії є проєктами, які вимагають інвестицій для поглиблення дослідження або розробки пробних одиниць товару.
Підбиваючи підсумки, відзначимо, що застосування процедури Due Diligence, звичайно ж, буде найбільш ефективним ще до етапу інвестування у компанію, проте, якщо інвестування вже відбувається, ця процедура також буде корисною для визначення подальшого напрямку взаємодії у залежності від отриманих даних. Іншими словами, краще пізно, ніж ніколи. Замовити зазначену процедуру можна у різних компаніях, що надають юридичні та бухгалтерські послуги, а також у досвідчених юристів і адвокатів. Професійно і якісно послуга Due Diligence буде надана юристами, які працюють на порталі Lawyer.ua! Подбайте про успішне завтра вже сьогодні!

ЕКСПЕРТНА ДУМКА