ПРАВИЛА ТА УМОВИ

Шановний госте, уважно ознайомтеся з умовами дійсних Правил та Умов (далі Правила, Умови) перш ніж приступати до Реєстрації .

Дані Правила регулюють відношення, що виникають в процесі використання професійного юридичного Порталу LAWYER.UA (далі - Портал, Сайт, Веб-сайт) в мережі Інтернет (далі - Мережа) між Адміністрацією юридичної професійного Порталу LAWYER.UA (далі - Адміністрація, Виконавець) та фізичною особою (далі - Користувач/Спеціаліст), який належним чином пройшов процедуру реєстрації на Порталі. Сторінки Порталу, інформація, що на них міститься, а також послуги реєстрації, пошук і робота з юристом/клієнтом онлайн, які надаються на даних сторінках і за допомогою даного веб-сайту (сервісу), належать, регулюються, керуються і забезпечуються Товариством з обмеженою відповідальністю «СНН ГРУП» (ТОВ «СНН ГРУП», LAWYER.UA, Адміністрація, нас, ми або наш) і надаються тільки для Вашого особистого використання відповідно до умов і положень, викладених нижче.

Портал в першу чергу позиціонується як унікальна платформа з наявністю повного необхідного функціоналу, що придатний для професійної юридичної діяльності фахівців, надання консультацій, пошуку Клієнтів і допомоги в пошуку фахівця в галузі права для Клієнта. Портал створено з метою спрощення процедури пошуку фахівця для надання юридичних послуг та консультування Клієнта, а також для надання можливості заробітку на платформі сайту юристам порталу на Умовах, вказаних в Правилах користування порталом.

Ці Умови встановлюють правила, дотримання яких необхідно для безперешкодного доступу та належного використання ресурсів Порталу.

Прийняття цих Правил вважається електронної угодою, сторони якої домовилися про застосування положень Закону України «Про електронну комерцію» до даного роду правовідносин.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила Порталу LAWYER.UA є обов'язковими до виконання юридичним документом, в рамках і на умовах якого Користувач має право використовувати Портал та (або) його контент.

1.2. Цей документ є офіційною пропозицією ТОВ «СНН ГРУП» (далі - Портал LAWYER.UA) для фізичних і юридичних осіб (далі - Користувачі) укласти договір на надання інформаційних послуг на зазначених нижче умовах і публікується на сайті http://lawyer.ua.

1.3. Відповідно до Цивільного кодексу України (ст. 633) цей документ є договором - публічною офертою.

1.4. Відповідно до цих Правил Виконавець зобов'язується надати Користувачеві інформаційні послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), пов'язані з роботою Порталу.

1.5. У розумінні даних Правил використовуються такі терміни та визначення:

1.5.1. Сайт (Портал) - комплекс гіпертекстової інформації, програмних, інформаційних засобів, логічно пов'язаних між собою, оформлених у вигляді окремих сторінок і доступних в мережі Інтернет. Під Сайтом або Порталом в Правилах розуміється Сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою http://lawyer.ua.

1.5.2. Користувач - користувач мережі Інтернет і, зокрема, відвідувач Порталу за адресою http://lawyer.ua, який, ознайомившись з цими Правилами зареєстрував обліковий запис.

1.5.3. Клієнт - відвідувач Порталу, який зареєстрував юридичне питання на Порталі і вказав при цьому свої контактні дані для зворотного зв'язку.

1.5.4. Спеціаліст/Користувач - фізична особа, фахівець в сфері права (юрист, адвокат), який з метою надання юридичних послуг Клієнтам належним чином пройшов реєстрацію на Порталі.

1.5.5. Модератор (Адміністратор) - фізична особа, яка виконує функції:

- фільтрації вхідних запитань;

- взаємодії з клієнтом і юристом протягом роботи над запитанням;

- врегулювання конфліктних ситуацій протягом роботи над запитанням;

- формування бази заявок (запитань);

- контролю ціноутворення на конкретну послугу;

- контролю якості надання послуги на всіх етапах надання юридичної допомоги;

- контролю своєчасної оплати послуг;

- прийом і переадресація дзвінків від Клієнта зі збереженням конфіденційності даних усіх сторін, що беруть участь в процесі надання послуги;

- та інші функції, необхідні для максимально ефективної роботи порталу.

1.5.6. Реєстрація облікового запису - юридично регульовані дії Користувача, усвідомлено і добровільно вироблені їм на інтернет-сторінці реєстрації, пов'язані з внесенням достовірних і правдивих персональних даних, а також вираження їм своєї згоди із запропонованими до ознайомлення Правилами Порталу. Процедура реєстрації на Порталі вважається завершеною з натисненням Користувачем кнопки "Реєстрація".

1.6. Реєструючи Обліковий запис, Ви погоджуєтеся надати правдиву, точну і повну інформацію про всі реєстраційні і супутні дані для доступу до Порталу або надаєте її нам за мірою відновлення інформації для підтримки її достовірності, точності і повноти. Ви не повинні надавати недостовірну інформацію про місцезнаходження, рід діяльності, вік, контактні дані та інше. Ви не повинні реєструвати більше одного облікового запису.

1.7. Після завершення процесу реєстрації в якості спеціаліста, Ви автоматично отримуєте адресу персональної сторінки Користувача і пароль для доступу до персоналізованої частини Порталу. Ви несете повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за кожну дію, яка виконується на Порталі під вашим логіном і паролем. Користувач сам вибирає (змінює) пароль, Адміністрація рекомендує використовувати паролі довжиною не менше ніж в 6 (шість) символів, включаючи малі та великі літери і цифри. Адміністрація не несе відповідальності за злом вашого профілю і будь-які наслідки, викликані таким зломом.

1.8. Ви погоджуєтеся, що повинні негайно повідомити Адміністрації про будь-який випадок несанкціонованого доступу (без вашого дозволу) до свого логіну та паролю і / або про будь-яке порушення безпеки, а також про те, що ви виходите зі свого облікового запису (натисканням кнопки «Вихід») в кінці кожного сеансу на Порталі.

1.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку потенційну втрату і пошкодження даних, які можуть виникнути у зв'язку з порушенням Вами цієї частини Умов.

1.10. Ви приймаєте відповідальність за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графічні зображення, відео, повідомлення та інші матеріали («Контент»), розміщені в профілі або відправлені в приватному порядку. Це означає, що Ви, а не Адміністрація, несете повну відповідальність за контент, який Ви завантажуєте, відправляєте, передаєте або робите іншим чином доступним за допомогою Послуг Порталу.

1.11. Користувач зобов'язується не використовувати Портал та розміщений на його сторінках Контент для цілей, що суперечать законодавству України, Правилам Порталу, правам і законним інтересам Адміністрації Порталу і (або) інших користувачів або третіх осіб, основам правопорядку і (або) моральності.

1.12. Користувач приймає на себе всі ризики і наслідки, пов'язані з отриманням і (або) розміщенням інформації в мережі Інтернет, взаємодією з іншими Фахівцями і Клієнтами Порталу або третіми особами за допомогою Порталу, а також використанням Порталу і (або) контенту.

1.13. Жодне з положень Правил Порталу не може тлумачитися, як прийняття Адміністрацією Порталу зобов’язань перед Користувачем з надання їм чи їми надання послуг безоплатної юридичної допомоги чи як ті, що встановлюють між Користувачем та Адміністрацією Порталу будь-які інші відносини. Відносини між Спеціалістами та Клієнтами мають суто діловий характер.

1.14. Надання відповідей на юридичні запитання, вирішення правових колізій і ситуацій проводиться на договірних умовах Фахівця з Клієнтом.

1.15. У разі незгоди Фахівця з Правилами Порталу і (або) або їх новою редакцією, а так само при його нездатності (або небажання) зрозуміти юридичний сенс тих чи інших положень Правил Порталу, Спеціаліст зобов'язаний негайно покинути даний Портал, він не має права отримувати та (або ) використовувати Контент Порталу, відвідувати даний Портал як в цілому, так і будь-яку з його інтернет-сторінок, крім сторінок з реєстрацією та (або) Правилами Порталу. Продовження використання Порталу підтверджує, що Спеціаліст висловив свою беззастережну згоду з Правилами Порталу.

1.16. Адміністрація зберігає за собою право змінювати Правила Порталу в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Правил і/або всі їх невід'ємні частини, які зазнали змін, вступають в силу з моменту опублікування на Порталі, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений адміністрацією при їх опублікуванні. Чинна редакція Угоди і всіх його невід'ємних частин завжди знаходиться на Порталі в публічному доступі за адресою: http: //lawyer.ua

1.17. Якщо Клієнт і/або Користувач продовжує користуватися послугами Порталу після публікації змін в Правилах, вважається, що Клієнт та/або Користувач тим самим приймає зміни їх умов.

1.18. Правила реєстрації Клієнта є невід'ємною частиною даних Правил та Умов (для ознайомлення перейдіть за посиланням).

1.19. Спеціаліст порталу зобов'язується не надавати будь-яку особисту інформацію клієнтам порталу в разі надання послуги юридичної консультації за телефоном, а також інформувати Адміністрацію сайту про будь-які порушення цього пункту Клієнтом, а саме пропозиція Клієнта зв'язатися з ним безпосередньо, оплатити послугу іншим способом, окрім як через портал Адміністрації порталу або пропозицію продовжити консультування в обхід порталу. З метою безпеки Клієнта і Фахівця, а також дотримання правил порталу будь-які телефонні розмови з Клієнтом можуть бути записані. За порушення даного пункту Правил Порталу профілі як Клієнта, так і Фахівця будуть заблоковані до з'ясування обставин, які призвели до порушення Правил.

1.20. Фахівець не має право використовувати інформацію, надану Модератором в комерційних цілях.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

2.1. Користувачем Порталу може стати кожен, хто зайде на веб-сторінку Порталу.

2.2. Використовувати ресурси Порталу, а саме публічну сторінку Порталу і доступ до Особистого кабінету Фахівця, які вимагають попередньої реєстрації, може кожен, хто зареєструється в установленому порядку, отримає унікальний обліковий запис і пароль.

2.3. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач не надає інформацію, надає недостовірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Адміністрація має право на свій розсуд відмовити в реєстрації, заблокувати або видалити акаунт Користувача, відмовити Користувачеві в використанні своїх сервісів або їх окремих функцій. Як аватара (фото) аккаунта допускаються лише портретне фото Користувача.

2.4. По завершенню процесу реєстрації Користувач отримує сервісне повідомлення на вказану ним адресу електронної пошти, що містить його обліковий запис і пароль.

2.5. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування або «злому») і конфіденційність свого пароля. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-який випадок несанкціонованого доступу до сервісів Порталу з використанням облікового запису Користувача і/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.

2.6. Інформація про Користувача, розміщена в його профілі, містить (може містити) його персональні дані, при цьому такі персональні дані Користувача як прізвище, ім'я, фото (аватар), стаж роботи, регіон, спеціалізація, володіння мовами, а також інша інформація в полі профілю «Про себе» є загальнодоступними, і будь-який відвідувач Порталу може ознайомитися з ними. Контактна інформація (номери телефонів, скайп, адреса електронної пошти тощо) доступна тільки Адміністрації Порталу.

2.7. Розміщуючи на Порталі свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також те, що він добровільно надає їх Адміністрації для обробки. Якщо Користувач не згоден з викладеними вище умовами, то він не повинен реєструватися на Порталі або повинен негайно видалити свій аккаунт і використовувати Портал виключно для перегляду. Персональні дані не є предметом угоди.

2.8. Адміністрація обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені їм на Порталі. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Порталу.

2.9. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Порталу для забезпечення функціонування Порталу і подальшого надання послуг Користувачам Адміністрацією.

2.10. Користувач усвідомлює і погоджується, що розміщена в акаунті Користувача інформація доступна для ознайомлення іншими відвідувачами Порталу на публічній станиці аккаунта Користувача.

2.11. Права Користувача по використанню ресурсів даного Порталу, які надаються йому разом з паролем доступу, є невідчужуваними, і не можуть бути передані разом з паролем доступу будь-якій іншій особі.

2.12. Всі матеріали, які є частиною вмісту Порталу (далі - контент), захищені авторським правом і охороняються відповідно до законодавства України.

2.13. Користувач погоджується не використовувати будь-яким чином в комерційних цілях контент Порталу без попередньої письмової згоди Адміністрації.

2.14. При повному або частковому передрукуванні матеріалів сайту посилання на Сайт є обов'язковим. При повному або частковому відтворенні в Інтернеті гіперпосилання на сайт є обов'язковим.

2.15 Адміністрація порталу зобов'язується не передавати персональні дані користувачів третім особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

3.ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ, ЗАПОВНЕННЯ ПРОФІЛЮ

3.1. Для реєстрації на Порталі як Фахівця необхідно перейти за посиланням «Реєстрація» і заповнити всі поля профілю.

3.2. Спеціаліст зобов'язаний заповнити всі поля: ім'я, прізвище, по батькові, мобільний телефон, мова спілкування; вибрати вкладку "Юрист" або "Адвокат" і вказати найменування ВУЗу та іншу особисту кваліфікаційну інформацію; ввести дані для авторизації (e-mail і пароль), код безпеки і натиснути кнопку "Реєстрація".

3.3. Підтвердження реєстрації на порталі приходить на адресу електронної пошти, зазначеної Спеціалістом в профілі. Після підтвердження спеціалізації Модератором Спеціаліст отримує про це повідомлення з короткою інструкцією подальших дій на Порталі.

3.4. Якщо Фахівець не отримав підтвердження протягом 12 годин, рекомендуємо написати адміністратору на help@lawyer.ua з мейла, на який ви реєстрували профіль. Дані вашого профілю будуть виправлені в ручному режимі.

3.5. Повнота заповнення профілю впливає на рейтинг Фахівця на порталі серед безлічі інших юристів. Адміністрація рекомендує Фахівцю додати фото портретного типу (як на документи). На головну сторінку порталу і для участі в рейтингах допускаються профілі юристів тільки з фотографіями.

3.6. Фахівцю забороняється розміщувати контактну інформацію (телефон, e-mail, веб-сайт та інші засоби зв'язку) в полі "Про себе". Модератори перевіряють вміст профілів користувачів, контактна інформація з цього поля видаляється, при повторному порушенні правил користування порталом, ваш профіль може бути обмежений або заблокований повністю.

3.7. Фахівцю рекомендується прикріпити до профілю скан-копію диплома про вищу освіту, свідоцтво адвоката та інші документи, що підтверджують спеціалізацію, особливі заслуги і звання Фахівця.

4. ВИКОНАННЯ ЗАЯВКИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. При вході в свій аккаунт Спеціаліст бачить список нових запитань, а також перелік вирішених ним питань.

4.2. Спеціаліст пропонує свої послуги Клієнту, вибираючи вид консультації та її вартість, зобов'язується виконати завдання в обумовлені в заявці або Модератором терміни. Після виконання завдання Спеціаліст надає відповідь Клієнту. З моменту прийняття заявки в роботу і оплати Клієнтом консультації, Спеціаліст вступає в правовідносини з Клієнтом.

4.3. Модератор, за умови надходження скарги від Клієнта на якість консультації, має право оцінювати надану Спеціалістом відповідь. Якщо відповідь Фахівця неповна або якимось чином вимагає завершення, Модератор повертає відповідь Фахівцю на доопрацювання з позначенням строку, протягом якого відповідь має бути доповнена і готова.

4.4. Якщо Спеціаліст необгрунтовано пропускає термін виконання заявки або відмовляється надати/доповнити відповідь, він зобов'язаний повернути Клієнту повну суму, перераховану ним на користь Фахівця. У свою чергу, Модератор має право заблокувати аккаунт Фахівця на місяць і/або до з'ясувань обставин і відновлення роботи над запитанням від Клієнта.

4.5. Якщо Спеціаліст необгрунтовано пропускає термін виконання заявки три рази за календарний місяць, Модератор має право заблокувати аккаунт Фахівця на два місяці, таким чином, обмеживши Фахівцю доступ до бази питань Порталу.

4.6. Рейтинг Фахівців на Порталі формується в залежності від кількості оплат, що дорівнює кількості вирішених запитань.

4.7. У разі надання послуги юридичної консультації в телефонному режимі, Спеціаліст зобов'язується надати якісну консультацію, яка містить вичерпну відповідь на конкретне запитання Клієнта. Будь-які особисті дані, інформацію про себе і місце роботи, а також дані про можливість грошових переказів за надання послуги Клієнтом Фахівцю безпосередньо будуть розцінені як правопорушення і приведуть до блокування профілю Фахівця. Про будь-які спроби спілкування Клієнта безпосередньо зі Спеціалістом для подальших юридичних консультацій, які можуть мати місце в ході телефонної розмови має бути повідомлено Модератора. З метою безпеки Клієнта, Фахівця, а також дотримання правил порталу будь-які телефонні розмови з Клієнтом можуть бути записані. За порушення даного пункту Правил Порталу профілі як Клієнта, так і Фахівця будуть заблоковані до з'ясування обставин, які призвели до порушення Правил.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

5.1. Важливо! Працюючи на порталі, Спеціаліст погоджується з тарифною політикою банку і Порталу. Щоб уникнути блокування профілю або його обмеження, Фахівець не повинен надавати свої банківські реквізити Клієнту, а використовувати тільки платіжну систему, реалізовану на Порталі для отримання оплати своїх послуг Адміністрацією Порталу.

5.2. Оплата послуг Фахівця проводиться Клієнтом Порталу. Після зарахування оплати Спеціаліст отримує можливість вступити в листування з Клієнтом і надати йому повну юридичну консультацію. Час зарахування грошей на рахунок Фахівця не залежить від Адміністрації сайту.

5.3 Після оплати послуги Клієнтом порталу та наданої консультації, Спеціаліст зобов'язується сплатити комісійну винагороду Порталу в розмірі 100 гривень, з кожної проведеної клієнтом оплати.

5.4. Якщо Фахівець не підключає мерчант і оплату консультації Модератор приймає на себе, а потім, після завершення консультації переводить гроші на рахунок Фахівця, в такому випадку комісійна винагорода порталу становить 150 гривень.

5.5. У разі, якщо сума консультації перевищує 600 гривен, або Клієнт переходить на юридичний супровід до Фахівця, комісійна винагорода складає 30% від оплаченої Клієнтом суми.

У зв'язку з тим, що від наших клієнтів почастішали скарги на можливість здійснення платежі фахівцям, які використовують мерчанти Приват24, ми рекомендуємо підключати послугу мерчант системи Liqpay. Ця платіжна система дає можливість клієнтам здійснювати оплату послуг через вікно Приват24 і в платіжних терміналах клієнтам ПриватБанку, а також клієнтам всіх інших банків

Покрокова інструкція, як підключити сервіс інтернет-платежів LiqPay для профілю Фахівця на порталі Lawyer.ua

Название: liqpay - описание: liqpay Підключення мерчанта платіжної системи LiqPay надасть можливість клієнту оплатити вашу консультацію за допомогою карти Visa / MasterCard, Приват24 або платіжного терміналу. Для підключення на сторінці профілю, в редакторі персональних даних, в параметрах LiqPay необхідно вказати публічний і приватний ключі.

Щоб їх отримати:

● зареєструйтеся в LiqPay: https://www.liqpay.com/

● перейдіть до вкладки «БІЗНЕС» та натисніть «ПІДКЛЮЧИТИ Інтернет-еквайринг»

● введіть назву магазину «Консультації Lawyer.ua»

● веб-адреса: lawyer.ua

● ваш e-mail

● виберіть категорію «Юридичні послуги»

● виберіть, куди зараховуватимуться гроші (на карту або розрахунковий рахунок) і заповніть відповідні поля (в розділі Відшкодування)

● скопіюйте отримані public_key і private_key (в розділі API)

Перейдіть на сторінку редагування персональних даних на порталі LAWYER.UA, заповніть відповідні поля і натисніть кнопку «Зберегти дані».

Після цього поверніться в розділ «Мої магазини» на сайті LiqPay. Тут ви побачите свій магазин, поки він в статусі «Активоване без відшкодування». Натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ».

В налаштуваннях магазину на вкладці «Загальні» вкажіть коротку назву магазину «Консультації». Додайте фото.

На вкладці «Checkout» на наступному рядку вкажіть ваше прізвище та ім'я. Тут обов'язково завантажте фото, таке ж, як ви встановили на порталі Lawyer.ua, щоб клієнти розуміли - гроші вони перераховують саме вам. Поставте галочку «Авторедірект: Перенаправляти на домашню сторінку» і натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ».

Після перевірки банком, магазин буде активований протягом доби. Зазвичай, протягом години.

6. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. За відсутності іншої домовленості, все програмне забезпечення, необхідне для надання наших послуг і/або використовується на нашому Порталі, і права на інтелектуальну власність (в тому числі авторські права), а також права на логотип, дизайн веб-сторінок і найменування LAWYER належать ТОВ «СНН ГРУП», її постачальникам або провайдерам. Будь-яке комерційне використання об'єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу правовласника заборонено.

6.2. Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на Порталі LAWYER.UA належать ТОВ «СНН ГРУП» і ​​авторам публікацій, якщо в тексті не вказується інше. Під інформацією маються на увазі всі матеріали, що розміщуються на сайті - статті, новини, блоги, тощо.

6.3. Інтеграція, копіювання, поширення, відображення у фреймі, об'єднання або будь-яке інше використання контенту Порталу без письмового дозволу ТОВ «СНН ГРУП» заборонено і переслідується законом.

6.4. Користувач, розміщуючи на Порталі контент, який належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою його особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

6.5. Будь-яке копіювання та розповсюдження такого публічного контенту, як новини, статті, відповіді і питання, опубліковані на сайті - заборонено. Допускається цитування даного контенту з обов'язковою гіперпосиланням на сторінку публікації. Цитування блогів користувачів має так само супроводжуватися зазначенням прізвища та імені автора відповідної публікації.

6.6. Будь-яке копіювання та розповсюдження текстів юридичних запитань (заявок від Клієнтів), а також відповідей (текстів консультацій) на них Фахівців заборонено.

6.7. Забороняється будь-яке комерційне використання інформації, відтворення текстів або їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації.

6.8. У разі порушення будь-якого пункту цих правил, Адміністрація залишає за собою право захищати свої права та інтереси шляхом подачі скарг до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів.

7. Порядок вирішення суперечок

7.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання Правил або у зв'язку з ними, сторони будуть прагнути до їх врегулювання шляхом переговорів і досягнення мирного рішення або угоди.

7.2. При недосягненні мирної угоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. Заключні положення

8.1. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які збитки і / або незручності, які є результатом доступу або відсутності можливості доступу Користувача на Портал.

8.2. Адміністрація Порталу не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Порталу.

8.3. Справжній Портал створено і використовується відповідно до законодавства України.

8.4. При вирішенні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з цим Порталом, застосовується чинне законодавство України.